Ogrencilere essek eti yidiriyorlar

Ogrencilere essek eti yidiriyorlar

At ve E?ek' Eti Yedirildi?i Gerekçesiyle 2 Gündür Eylemlerini Sürdüren Çukurova Üniversitesi Ö?rencileri Sakinle?miyor


At ve e?ek' eti yedirildi?i gerekçesiyle 2 gündür eylemlerini sürdüren Çukurova Üniversitesi ö?rencileri, Yurt Müdürü Nuri Küçük ve Rektör Alper Ak?no?lu'nu istifaya ça??rd?.

Adana'da Dr. Ekrem Tok Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Ö?renci Yurdu'na 2 firman?n verdi?i yemeklerde at ve e?ek eti kullan?ld???n?n ortaya ç?kmas? üzerine ö?renciler eylemlerini sürdürüyor.

Eylemlerin ikinci gününde ö?renciler yurt önünde toplanarak, "Adana kebab? e?ek kebab?", Mü?teri de?il ö?reniyiz biz" sloganlar? att?.

Grup ad?na bas?n aç?klamas? yapan bir ö?renci, "Bizi y?llarca kand?rd?lar. Bizlere at ve e?ek eti yedirdikleri ortaya ç?kt?." dedi.

Yemekhane ve kantinlerin kamula?t?r?lmas?n? isteyen ö?renciler, Çukurova Üniversitesi Rektörü Alper Ak?no?lu ve Fevzi Çakmak Ö?renci Yurdu Müdürü Nuri Küçük'ü istifaya ça??rd?. Ö?rencilerin tepkilerinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Ö?renciler bas?n aç?klamas?n?n ard?ndan yemekhaneye giderek eylemlerini sürdürdü


TV Haberleri Editörü : Kervanlar
TV Haberleri 
Editör : Kervanlar

[ 2009-12-30T21:44:07 ][ Okunma : 1094 ]google-newste takip edin