Ferrarinin yeni modeli.


Ferrarinin yeni modeli. - internet haberleri

Gücün ve ba?ar?n?n simgesi olarak niteleniyor. Ferrari 458 Italia, ilk kez görücüye ç?k?yor. ??te o Ferrari...


?talyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'nin yenilikçi V8 motor ve tasar?m özellikleriyle ön plana ç?kan yeni modeli 458 Italia, eylül ay?nda düzenlenecek 2009 Frankfurt Otomobil Fuar?'nda tan?t?lacak.

Ferrari'nin arkadan iti?li ve orta-arka konumlu motorlu spor otomobil serisinin evrimini simgeleyen yeni modeli Ferrari 458 Italia, süren Ar-Ge çal??malar? ve test sürü?lerinin ard?ndan seri üretim haliyle görücüye ç?kacak.

?lk olarak eylül ay?ndaki Frankfurt Otomobil Fuar?'nda resmen tan?t?lacak olan Ferrari 458 Italia, hem tasar?m ve aerodinamik özellikleriyle hem de teknik yap?s? ve sürü? teknolojileriyle yeni bir rekabet gücünü temsil ediyor.

Ferrari'nin F1 pistlerindeki mühendislik tecrübesinin ve uzmanl???n?n yans?mas? olan 458 Italia'n?n projesinin Ar-Ge ve test sürecinde Michael Schumacher de ba??ndan itibaren yer alarak projeye katk? sa?lad?.

Ferrari'nin motor hacmini ve silindir say?s?n? temsil eden geleneksel rakam kodlar?n?n yan? s?ra stil sahibi yetenekleri ve tutkuyu temsil etmesi aç?s?ndan Italia ad?n? da ta??yan yeni model, 2009 y?l?n?n son aylar?ndan itibaren öncelikli olarak Bat? Avrupa pazarlar?nda sat??a sunulacak.


internet haberleri Editörü : Kervanlar
internet haberleri 
Editör : Kervanlar

[ 2009-07-31T20:10:17 ][ Okunma : 1013 ]google-newste takip edin