Ölüler ülkesine giden ma?ara

Ölüler ülkesine giden ma?ara

Türkiye'de görmedi?imiz, bilmedi?imiz öyle yerler var ki... Mesela ölüler ülkesine giden ma?ara. Suyunda mendil ?slat?nca ac?n?n dindi?i adres...

Ye?il ile mavinin birle?ti?i, binlerce y?ll?k tarihi eserleri, as?rlard?r süregelen gelenekleri ve kendine özgü yemekleriyle Karadeniz Bölgesi, do?ay? her yönüyle ke?fetmek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor.

Rize'ye yolu dü?enler, bir yudum Rize çay? içmeden, endemik bitki türleri ile dünyan?n say?l? güzelliklerinden olan Kaçkar Da?lar?'n? görmeden, me?hur Laz böre?ini yemeden dönmemeli. Ender güzelliklerden olan Çaykara ilçesindeki Uzungöl görülmeye de?er.

Bolu'daki ünlü Abant, Yedigöller ve Gölcük Tabiat Park?'n?n yan? s?ra Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Alada? Gölü ve Seben Ta?l? Yayla Göleti do?a tutkunlar?n? bekliyor.

Trabzon'da, yöresel yemeklerden kara lahana dolmas?, kaygana, m?s?r ekme?i, tereya??nda alabal?k, Hamsiköy sütlac?, Akçaabat köftesi, Trabzon tereya?? ve peynirinden yap?lan me?hur kuyma??n tad?na bak?labilir.

ARTV?N: ''Gö?e Kom?u Topraklar'' olarak adland?r?lan Artvin, ili ikiye bölen Çoruh nehri, dik yamaçl? uzun vadileri, 3 bin 900 metreye kadar yükselen, birbiri ard?na s?ralanm?? yüksek da?lar?, balta girmemi? do?al ormanlar?, yüksek da?lar?n doruklar?nda krater gölleri ile adeta do?a tutkunlar?n?n ayr?lmakta zorlanaca?? bir kent.

SAMSUN: Kaz etinden yap?lan tirit, Samsun pidesi ve me?hur tatl?s? ''nokul'' ile hamsi, mezgit ve kalkan tava Samsun'da tad?na bak?lmadan dönülmemesi gereken lezzetler.

ORDU: Per?embe'deki Hoynat Adas? ve Yason Burnu, Ulubey'deki Oktam?? ?elalesi, Mesudiye'deki Keyfelan Yaylas?, Gölköy'deki Ulugöl, Akku? Arg?n Yaylas?, Kabadüz'deki Çamba?? Yaylas? Ordu'da görülmesi gereken yerlerden.

AMASYA: Do?a harikas? Borabay Gölü ve Ta?ova'daki Yukar? Barakl? ?elalesi ise Amasya'n?n do?al güzelliklerinin ba??nda geliyor.


internet haberleri Editörü : Kervanlar
internet haberleri 
Editör : Kervanlar

[ 2009-07-31T20:03:03 ][ Okunma : 1642 ]google-newste takip edin