akla atmasini önleyen bir sistem gelistirildi.

akla atmasini önleyen bir sistem gelistirildi.

Ba?kent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde, kaza s?ras?nda arac?n takla atmas?n? önleyen bir sistem geli?tirildi.Ba?kent Üniversitesi Makine Mühendisli?i Bölümü Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Andaç Töre ?amilo?lu dan??manl???nda, ö?renciler Osman Dündar Kara, Kuntay ?ahkan Y?ld?r?r taraf?ndan gerçekle?tirilen sistem, araç ile zemin aras?nda bir koruyucu bölge olu?turarak arac?n fiziksel bütünlü?ünü koruyor.


Bilim Teknoloji Editörü : Kervanlar
Bilim Teknoloji 
Editör : Kervanlar

[ 2015-07-23T19:55:16 ][ Okunma : 1771 ]google-newste takip edin