Kalbimingulu.com Ruya Tabiri

 • Rüyada aba Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri aba

   Ruyaniz; Hırka, Elbise.

  Rüyada ABA Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ABA

   Rüyada abadan yapılmış bir elbise giymek, yoksul bir duruma düşülebilecek kederli ve üzüntülü bir dönem yaşanabileceğini belirtir. Renkli aba giyilmesi, hayırlı bir haber alınabileceğini, yırtık bir aba ise, yakın bir gelecekte maddi kazanç belirtir.

  Rüyada ABAJUR Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ABAJUR

   Rüyada her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını belirtir.

  Rüyada abanoz Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abanoz

   Rüyada abanoz ağacını veya abanozdan yapılmış eşya gören kimsenin, çok inatçı birisi ile evlenmesine ya da inatçı birisi ile iş yapmasına işaret eder.

  Rüyada abanoz ağacı Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abanoz ağacı

   Erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadına; kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe delalet eder.

  Rüyada ABDESHANE Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ABDESHANE

   Rüyada bir abdesthane görülmesi, önemli bir işin veya sorunun yakında çözüleceğini belirtir.

  Rüyada abdest Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abdest

   Abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder.Temiz su ile tam olarak abdest almak maksada kavuşmaya,Abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesine,Namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan emin olmaya, Alla

  Rüyada ABDEST Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ABDEST

   Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşıyacağını belirtir.

  Rüyada abdest bozmak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abdest bozmak

   Küçük abdest bozmak yoksul için zenginliğe, esir için azad olmaya, yolcu için memleketine dönmeye delalet eder.Uygun bir yere yahut tuvalete bevletmek sıkıntıdan kurtulmaya,İnsanların görebileceği herhangi bir yere bevletmek kişiyi sıkıntıya sokacak biir

  Rüyada abdesthane Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abdesthane

   Rüyada görülen abdesthane, eve işaret ettiği gibi hazineye de işaret eder. Bundan dolayı rüyada abdesthaneyi süpürdüğünü gören kimse, fakir olur. Eğer abdesthanenin taşıp aktığını ve onun bazı eşya ve kumaşlarını zayi ettiğini görse, üzüntü, keder ve sıkı

  Rüyada abese suresi Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abese suresi

   Rüyada Abese süresini veya ondan bir parçayı okuduğunugörmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve doğu tarafına yolculuğa işarettir.

  Rüyada abi Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abi

   Ruyaniz; Kardeş.

  Rüyada abide Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abide

   Ruyaniz; Anıt.

  Rüyada abide Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abide

   Rüyada bir şehrin ünlü bir abidesini görmek, uzun bir hayat süreceğine delildir.

  Rüyada abla Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abla

   Ruyaniz; Kardeş.

  Rüyada abla Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abla

   Kadın için rüyada abla görmek, bekar için yakında isabetli bir evlilik yapacağına evli ise, bir kız çocuğunun olacağına bu rüyayı bir erkek görmüş ise, beklemediği bir yerden eline biraz para veya mal geçeceğine ve yahutçok hayırlı bir haber alacağına işa

  Rüyada ABLA Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ABLA

   Rüyada kendi ablasını görmek, yakında iyi bir haber alacağını veya bekarsa evlenebileceğini belirtir.

  Rüyada abluka Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abluka

   Ruyaniz; Kuşatma.

  Rüyada ABONOZ Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ABONOZ

   Rüyada abonoz ağacı veya abonozdan yapılmış eşyalar görülmesi, çok inatçı ve huysuz biri ile evlilik veya iş ortaklığı yapılacağını belirtir.

  Rüyada abraş Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri abraş

   Alaca hastalığına yakalanmak Allah tarafından nimet ve mala, insanların hürmet ve ikramına, Sevmediği bir kimse ile zorunlu arkadaşlığa, Cildinde tek bir leke yahut birden fazla lekeler oluştuğunu görmek istenmeyen mala, Sevmediği bir işin meydana gelmess

  Rüyada acele etmek Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri acele etmek

   Hata yapmaya, pişman olmaya delalet eder. Hayır işlerinde acele etmek iyiliğe, Şer işlerinde acele etmek hüsrana yahut tövbe ettiği günaha yeniden dönmeye, Acele yürümek zindeliğe, Acele etmek tembelliğe, hastanın acele etmesi ölmesine, Dünyalık konulardd

  Rüyada acelecilik Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri acelecilik

   Rüyada herhangi bir işte acelecilik, pişmanlığa işaret eder.

  Rüyada acenta Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri acenta

   Rüyada görülen her çeşit acenta, yaşadığınız hayatta ufak tefek değişiklikler olacağına delalet eder.

  Rüyada acıkmak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri acıkmak

   Karnı acıkarak yemek yemek tövbeyi tutmaya, sevilen ve hoş bir gıda ile karnı doyurmak iyilik yolunda sebat etmeye, Hoşlanmadığı bir gıda ile karnını doyurmak tövbe ettikten sonra bunu tutmamaya, Karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını görmee

  Rüyada acıkmak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri acıkmak

   Büyük makam sahibi ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, ona tabi olanların zelil ve perişan olmasına işaret eder. Alimlerin rüyada acıkmaları, onlann ilimle yaptıkları yaramazlığı işaret eder.

  Rüyada acımak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri acımak

   Ruyaniz; Merhamet, Bağışlamak, Rahmet Etmek.

  Rüyada acur Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri acur

   Mevsiminde taze acur görmek hoş söz işitmeye, sevince, mal için sermaye temin etmeye delalet eder.

  Rüyada ACUZE Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ACUZE

   Rüyada ihtiyar ve çirkin bir kadın görmek, evlilik hayatında sıkıntıyı belirtir.

  Rüyada acve Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri acve

   Medine\'de yetişen bu hurma hastalıktan kurtulmaya, temiz ve helal mala delalet eder.

  Rüyada açacak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açacak

   Rüyada görülen her çeşit açma aleti, maksada ulaşmaya, tıkanıklıkların giderilmesine,sarf edilen gayretlerin sonucunu almaya delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Anahtar.)

  Rüyada açalya Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açalya

   Ormangülü de denen bu çiçek mevsiminde görülürse tazelik ve hoşluğa,hayra ve lezzetli şeylere; mevsimi dışında görmek üzüntü ve kedere düşmeye delalet eder.

  Rüyada açgözlü Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açgözlü

   Her türlü dünya nimetine karşı hırs duyan birini görmek, kişinin tamahkarlığına, arzu ettiği şeylere karşı aşırı sabırsızlık gösterdiğine delalet eder.

  Rüyada açıcı Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açıcı

   Ruyaniz; Açacak.

  Rüyada açığa alınmak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açığa alınmak

   Böyle bir beklenti içinde olan kimsenin açığa alınması işinin sağlamlaşmasına, böyle bir şey beklemeyen kimsenin de işinin şükrünü eda etmekte gevşek davranmasına delalet eder.

  Rüyada açığa vurmak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açığa vurmak

   Ruyaniz; Duyurmak, İzah Etmek.

  Rüyada açık Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açık

   Açık kapı baht açıklığına, iş arayanın bunu bulmasına, maksadın gerçekleşmesine, Açık pencere gönül huzuruna yahut küçük bir rahatsızlık geçirmeye delalet eder.

  Rüyada açıklamak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açıklamak

   Ruyaniz; Duyurmak, İzah Etmek.

  Rüyada açılış Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açılış

   Rüyada bir açılışta bulunmak veya bir açılışa davet edilmek sevinçli habere, bir yerin açılışını yapmak insanların hayrına olan bir işe vesile olmaya delalet eder.

  Rüyada açlık Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açlık

   Rüyada hissedilen açlık, korku ve geçim sıkıntısına işaret eder. Açlık, malın gitmesine ve hissedilen açlık miktarınca geçimini temin, sanat ve dünyaya meyl ve rağbetindeki hırs göstereni işaret eder. Açlık, kendisinde hayır olmayan kimseye sohbet etmeye

  Rüyada AÇLIK Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri AÇLIK

   Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlıyacağını belirtir. Bir çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlıyacağını belirtir.

  Rüyada açmak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri açmak

   Ruyaniz; Kilit ve kapı.

  Rüyada ad Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ad

   Kendi ismiyle çağırıldığını görmek insanlar arasında iyi bilinmeye, kötü nam yapmış bir isimle anılmak kusurlu hal ve davranışlara, iyi insanların ismiyle çağrılmak ya da böyle bir adla kendi isminin değiştiğini görmek iyi bilinmeye ve hayırla anılmaya dd

  Rüyada ada Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ada

   Kayalıklarla kaplı ada yalnızlığa, yeşil ada her türlü hayırlı nimete, üzerinde insanların yaşadığı ada huzurlu ve sonu güzel olan hayata delalet eder.

  Rüyada ada Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ada

   Rüyada ada görmek, adada bulunmak veya adaya çıkmak, rüya sahibinin ummadığı bir yerde mirasa konacağına işaret eder.

  Rüyada ADA Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ADA

   Rüyada ada görmek, bekarlar için güzel bir aşk yaşıyacağını, evliler için evlilik içi maddi veya manevi sıkıntıyı belirtir. Orta yaşlılar için, iş değişikliğini de belirtebilir. Ada da gezinti, o sırada çok istediği bir işin gerçekleşmiyeceğini, ada da f

  Rüyada ada soğanı Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ada soğanı

   Rüyada görülen ada soğanı, kötü bir dosta, kötü bir akrabayaişaret eder. Rüyada elinde ada soğanı gören kimse, kendisini kötülükle yadettirecek bir şeyi arzu eder.

  Rüyada ada tavşanı Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ada tavşanı

   Evcil olanı saliha bir eşe, yabani olanı kötü huylu zevceye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Tavşan )

  Rüyada adak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adak

   Rüyada bir şey adamak yahut adadığı bir şeyi kurban keserek yahut başka bir surette yerine getirmek verilen sözü tutmaya, korkudan emin olmaya, fayda ve menfaate yahu oruç tutmaya delalet eder.

  Rüyada adak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adak

   Ruyaniz; Adak.

  Rüyada adale Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adale

   Kişinin kendi vücudunda gördüğü güçlü adale sağlıklı olmaya, adaleli bir vücut görmek kaba saba bir arkadaşa delalet eder.

  Rüyada adam Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adam

   Ruyaniz; Erkek.

  Rüyada ADAM Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ADAM

   Rüyada tanımadığı bir adam ile konuşma, yeni ve iyi bir arkadaşlığı, kavga etmek, ev içinde bir sıkıntıyı, öldürmek, eski bir düşmanlığın canlanması veya bir dedikodu yüzünden sıkıntıya düşmeyi belirtir. Adama yiyecek vermek, hafif bir sağlık bozukluğuna

  Rüyada adasoğanı Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adasoğanı

   Kötülükle anılan bir adamla tabir edilir. Elinde bu soğanı gören kimse, kendisinin kötü anılmasına sebep olacak bir işi arzu eder.

  Rüyada adem (a.s.) Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adem (a.s.)

   İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselamı görmek değişik şekillerde tabir edilir. O\'nu görmek günah işleyip sonra tövbe etmeye, Bir büyüğüne karşı gelmeye, O\'nunla konuşmak ilim sahibi olmaya, Düşmanının sözüne kanarak aldanmaya ve zarara uğram

  Rüyada ADEM PEYGAMBER Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ADEM PEYGAMBER

   Rüyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, hayatında o dönemde olmasını istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir.

  Rüyada adet görmek Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adet görmek

   Ruyaniz; Hayız.

  Rüyada adım Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adım

   Bir yeri adımlamak, işleri plan ve programlamaya,temkinli ve kararlı davranmaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Yürümek.)

  Rüyada adımlamak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adımlamak

   Ruyaniz: Adım

  Rüyada adliye Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adliye

   Adliye binası, borç ve diğer akitlerde gösterilen umursamazlığa, dünya hayatından sonra kişinin her şeyden hesaba çekileceğini unutmuş görünmesine delalet eder.

  Rüyada adliye binası Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adliye binası

   Rüyada adliye binasını görmek rüya sahibinin işlerinin bozulacağına işaret eder. Ancak adliyede hakim görmek, iyi şekilde tabir edilir.

  Rüyada ADLİYE BİNASI Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ADLİYE BİNASI

   İşlerin bozulacağı ve sıkıntı çekileceğini belirtir. Adliyede hakim görmek iyiye yorumlanır.

  Rüyada adres Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adres

   Adres sormak bir bilene akıl danışmaya, adres söylemek ya ad vermek bir kimseye bir işte danışmanlık yapmaya delalet eder.

  Rüyada adres Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri adres

   Rüyanızda birisinden bir adres almayı veya birisine bir adres vermeyi görmenizle, bu günler içinde akraba ve dostlarınızı ziyaret etmeniz gerektiğine delildir.

  Rüyada afet Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri afet

   Bir yerin afete maruz kalması, orada meydana gelecek sıkıntılara, işlerin bir süre akim kalmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sel.)

  Rüyada afet Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri afet

   Rüyada bulunduğu şehrin herhangi btr afete maruz kalacağını gören kimsenin, dini vazifesini hasseten namazını ihmal ederek günah işleyeceğine işaret eder. Bu rüyayı gören insan tevbe etmeli ve dini vazifesini derhal yerine getirmelidir.

  Rüyada affedilmek Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri affedilmek

   Günahkar birinin rüyada Allah Teala tarafından affedildiğini görmesi tövbe ederek günahlarının affedilmesine veya kefaret vermesine, Bir kimsenin kendi kusurunu affettiğini görmek yüksek mertebeye ve uzun ömre; Gerek affedilmek gerekse affetmek mağfiretee

  Rüyada affedilmek Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri affedilmek

   Cezaya müstahak olan günahkar bir kimsenin rüyada Cenab-ıHakk tarafından suç ve kusurlarının affedildiğini görmesi, o kimsenin, doğru birisi olduğuna veya kefaret vermesine işaret eder.

  Rüyada affetmek Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri affetmek

  Rüyada afiş Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri afiş

   Her türlü afiş, gizli tutulan sırların açığa çıkmasına ve bundan dolayı sıkıntıya girmeye delalet eder.

  Rüyada afsun Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri afsun

   Kur\'an ve sünnette bulunan bir dua ile bir hastayı okumak hastalık ve ağrılardan kurtulmaya, üzüntü ve kederin gitmesine, Besmele ile birlikte afsun okuyan bir kimseyi görmek, insanları sıkıntılardan dolayı teselli eden insana, Allahü Teala\'nın zikri ol

  Rüyada afyon Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri afyon

   Haşhaş bitkisinin afyonu zihni tembelliğe, gaflete ve keyif ehli olmaya delalet eder.

  Rüyada afyon Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri afyon

   Rüyada afyon kullanmak, rüya sahibinin ömrünü büyük bir unutkanlık içinde geçirerek bu yüzden çok şeyler kaybedeceğine işarettir. Rüyada afyon satmak ise, rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına işaret eder.Afyonu rüyada içmek, satmak ve almak iyi şekilde

  Rüyada ağ Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ağ

   Balık vs. ağı bunlarla geçimini temin eden kişi için rızka, diğerleri için hileli bir işe sürüklenmeye yahut hileli bir yöntemle insanları zarara uğratmaya delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Balık Ağı, Faka Basmak.)

  Rüyada ağ Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ağ

   Rüyada ağ görmek, kanşık işlerin düzeleceğine ve rızkın bollaşacağına işarettir,

  Rüyada ağabey Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ağabey

   Ruyaniz; Kardeş.

  Rüyada ağabey Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ağabey

   Bir kimse rüyasında ağabeyini görse, o kimsenin hayatı müddetince yardım ve desteğine ihtiyaç duymaksızın yaşayacağına ve hiç bir zaman yoksulluk çekmeyeceğine işaret eder.

  Rüyada ağaç Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ağaç

   • Ağacın tabiri, o ağacın cinsine, mahiyetine, faydalı ya da faydasız olma gibi özelliklerine göre yapılır • Her mevsim yeşil kalan, yaprakları dökülmeyen ağaçları görmek dinde sebat etmeye, zenginliğe, uzun ömre ve rızkın devamına delalet eder. • Yaprağı

  Rüyada AĞAÇ Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri AĞAÇ

   Rüyada meyva ağacı görmek, isteklerin gerçekleşeceğini ve maddi kazancı belirtir. Yapraksız ve kuru bir ağaç görmek, isteklerin gerçekleşmiyeceğini belirtir. Çok yapraklı ağaç ise sağlık ve mutluluk belirtir.

  Rüyada ağaç çanak Tabiri

  • Görülen Rüya Tabiri ağaç çanak

   Elinden çok hayır gelen bir kadınla tabir edilir. Ağaç kap dünyalığa ve yolculukla elde edilecek mala, Geçim için gerekli tedbirleri almaya delalet eder.

  Rüyada ağaç çiçeği Tabiri