Kalbimingulu Kalplerin ve Sevginin Bulustugu Site / Sitemap & SEO / Ask, Sevgi, Ozlem Siirleri, E-Kart Siirleri

Orijinali gormek icin : kalbimingulu.com/Ask, Sevgi, Ozlem Siirleri, E-Kart Siirleri / kalbimingulu.com/makaleyaz-86-Cinsellik /

Kervanlar : Cinsellik
16.10.2009
Ailenin bir aradayken cinsellikten söz etmesinin pek çok yarar? vard?r. Çocuklar kendilerini seven ve önemseyen anababalar?ndan ya?am?n önemli bir bölümünü ö?renirler. Anababalar çocuklar?n?n büyürken ö?renmeye gereksinim duyduklar? ?eyleri ö?renmelerine yard?mc? olmal?d?r. Tüm kartlar?n aç?k olmas? herkesi rahatlat?r. Hiç kimse sorunuyla, üzüntüsüyle ve sorusuyla tek ba??na kalmaz. Ancak anababalar?n çocuklar?yla konu?mas? her zaman kolay de?ildir. Baz? anababalar cinselli?in hiç konu?ulmad??? evlerde yeti?mi?lerdir. Kendi çocuklar?n?n böyle yeti?mesini istemezler, ama konu?mak da onlara çok zor gelir. Utan?rlar ve onlar?n utançlar? çocuklar? da utand?r?r. Cinsellik gibi çok ki?ise

içerigin devami sadece üyeler içindir!
2021 © Copyright kalbimingulu.com