Gencebay hastaneye kaldirildi

Gencebay hastaneye kaldirildi

Orhan Gencebay, kalp çarp?nt?s? nedeniyle Bodrum’da hastaneye kald?r?ld?. Gencebay'?n tedavisi sürüyor.
Orhan Gencebay, kalp çarp?nt?s? nedeniyle Bodrum’da hastaneye kald?r?ld?. Sevim Emre, sanatç?n?n sa?l?k durumunun iyi oldu?unu ve bir kaç gün daha mü?ahade alt?nda tutulaca??n? belirtti.

Sevim Emre ile Bodrum’da tatil yapan Orhan Gencebay, dün do?um gününü kutlamak için dostlar?yla bir araya geldi. Ne?eli geçen kutlamaya, Gencebay’?n kalp rahats?zl???yla gölge dü?tü. Kalp ritmi bozuklu?u nedeniyle Özel Bodrum Hastanesi’ne kald?r?lan ünlü sanatç?, hemen tedavi alt?na al?nd?. Daha önce Amerika’da aç?k kalp ameliyat? olan ünlü sanatç?, mü?ahade alt?nda tutuluyor.

Gencebay’?n durumunun kontrol alt?na al?nd???n? söyleyen Sevim Emre, sanatç?n?n sa?l?k durumunun iyi oldu?unu ve bir kaç gün daha mü?ahade alt?nda tutulaca??n? belirtti


Magazin haberler Editörü : dertlibaba
Magazin haberler 
Editör : dertlibaba

[ 2009-08-05T16:40:00 ][ Okunma : 1114 ]google-newste takip edin