Son Guncel | Edebiyat Haberleri
Pir Sultan Abdal siirleri - En guzel kısa 15 siiri. : Edebiyat Haberleri
 • 03.11.2021 22:05:22

  Pir Sultan Abdal siirleri - En guzel kısa 15 siiri.


  Pir Sultan Abdal siirleri - En guzel kısa 15 siiri.

  16'ncı yüzyılda yaşadı. Hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Haydar. yaşamının büyük bölümü Banaz köyünde geçti. 16'ncı yüzyılın ikinci yarısında Sivas çevresinde boy gösteren Alevi-Bektaşi kökenli ve İran yanlısı mezhep olaylarına karıştı. Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa, Pir Sultan'ı astırdı. Ölümümün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor.

  Alevi bir şair olduğundan Hakk-Muhammed-Ali izinde yürümüştür. Alevi gelenekleri ile dergâh ortamında yetişmiştir. Dolayısıyla bir derviş olarak toplumu ilmiyle ve aklıyla bilgilendirmiştir. Tekke ve tasavvuf'un kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi. Medrese öğrenimini Erdebil'de görmesine rağmen, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilenmemiştir. İşte en güzel kısa 15 Pir Sultan Abdal şiiri

  PİR SULTAN ABDAL ŞİİRLERİ

  En güzel kısa 15 Pir Sultan Abdal şiiri

  1. Açılın Kapılar Şah'a Gidelim

  Hızır Paşa bizi berdar etmeden,

  Açılın kapılar Şah'a gidelim,

  Siyaset günleri gelip çatmadan,

  Açılın kapılar Şah'a gidelim.

  Bunda bilmeyeni bildirirler mi

  Eli bağlı namaz kıldırırlar mı

  Yoksa Şah diyeni öldürürler mi

  Açılın kapılar Şah'a gidelim.

  Aslımız Muhammet kıyman cellatlar

  Üstümüzde bite davacı otlar

  Ölüm Allah emri ya eziyetler

  Açılın kapılar Şah'a gidelim.

  Sağlıklı mı ola dostun illeri

  Karşıda görünen tozlu yolları

  Şah'tan elçi gelmiş dem bülbülleri

  Açılın kapılar Şah'a gidelim.

  Her nereye gitsem, yolum dumandır

  Bizi böyle kılan, ahd-ü amandır

  Zincir boynum sıktı hayli zamandır

  Açılın kapılar Şah'a gidelim.

  Güzel Şah'ım çıktı m'ola köşküne

  Can dayanmaz gayretine müşkine

  Seni beni Yaradan'ın aşkına

  Açılın kapılar Şah'a gidelim.

  Kapısı yok bacasından bakarım

  Gözlerimden hasret yaşı dökerim

  Şah'a giden bir bezirgan tutarım

  Açılın kapılar Şah'a gidelim.

  Pir Sultan Abdal'ım güzel şah canım

  Ağlamaktır benim demim devranım

  Arşta melek yerde çeşm-i efgânım

  Açılın kapılar Şah'a gidelim.

  (Pir Sultan Abdal'ın İran Şahını desteklemek için yazdığı şiir.)


  2. Ya Eceldir Ya Didardır Ya Nasip

  Kısmet verip bizi salan çöllere

  Ya eceldir ya didardır ya nasip

  Felek bizi saldı özge hallere

  Ya eceldir ya didardır ya nasip

  Kısmet verip çevre çevre yeldirdi

  Bilmediğim hikmetlere daldırdı

  Çekip ayrılığın okun doldurdu

  Ya eceldir ya didardır ya nasip

  Felek arka vermiş çerhin devine

  Arıt kalbin evin iman sevine

  Türlü dalga geldi gönlüm evine

  Ya eceldir ya didardır ya nasip

  Muhannettir dünyasını kayıran

  Şol Gani Settar'dır açlar doyuran

  Beni de sevgili yardan ayıran

  Ya eceldir ya didardır ya nasip

  Pir Sultan Abdal'ım der ki vardığım

  Ulu dergahtır yüzler sürdüğüm

  Bilmediğim hikmetleri bildiğim

  Ya eceldir ya didardır ya nasip


  3. Allah Allah Desem Gelsem

  Allah Allah Desem Gelsem

  Hakkın Divanına Dursam

  Ben Bir Yanıl Alma Olsam

  Dalında Bitsem Ne Dersin

  Sen Bir Yanıl Alma Olsan

  Dalımda Bitmeye Gelsen

  Ben Bir Gümüş Çövmen Olsam

  Çeksem İndirsem Ne Dersin

  Sen Bir Gümüş Çövmen Olsan

  Çekip İndirmeye Gelsen

  Ben Bir Avuç Çavdar Olsam

  Yere Saçılsam Ne Dersin

  Sen Bir Avuç Çavdar Olsan

  Yere Saçılmaya Gelsen

  Ben Bir Güzel Keklik Olsam

  Bir De Toplasam Ne Dersin

  Sen Bir Güzel Keklik Olsan

  Bir Bir Toplamaya Gelsen

  Ben Bir Yavru Şahin Olsam

  Kapsam Kaldırsam Ne Dersin

  Sen Bir Yavru Şahin Olsan

  Kapıp Kaldırmaya Gelsen

  Ben Bir Sulu Sepken Olsam

  Kanadın Kırsam Ne Dersin

  Sen Bir Sulu Sepken Olsan

  Kanadım Kırmaya Gelsen

  Ben Bir Deli Poyraz Olsam

  Tepsem Dağıtsam Ne Dersin

  Sen Bir Deli Poyraz Olsan

  Tepip Dağıtmaya Gelsen

  Ben Bir Ulu Hasta Olsam

  Yoluna Yatsam Ne Dersin

  Sen Bir Ulu Hasta Olsan

  Yoluma Yatmaya Gelsen

  Ben Bir Can Alıcı Olsam

  Canını Alsam Ne Dersin

  Sen Bir Can Alıcı Olsan

  Canımı Almaya Gelsen

  Ben Bir Cennetlik Kul Olsam

  Cennete Girsem Ne Dersin

  Sen Bir Cennetlik Kul Olsan

  Cennete Girmeye Gelsen

  Pir Sultan Üstadın Bulsan

  Bilecek Girsek Ne Dersin


  4. Gel

  Gam elinden benim zülfü siyahım

  Peykan değdi sinem yaralandı gel

  Suna başın için ağlatma beni

  Bugün sevda candan aralandı gel

  Gamdan hisar oldum mekanım yurdum

  İşitmez avazım dinlemez virdim

  Bir değil beş değil on değil derdim

  Düğümler baş verdi sıralandı gel

  Hasretine vasıl olam mı böyle

  Mecnun'a da baki kalır mı Leyla

  Ölümlü dünyadır gel helal eyle

  Yüklendi barhanem kiralandı gel

  Ne çekerse dertli sinem dağ olmaz

  Günler gelir geçer ömür çoğalmaz

  Neşterlidir yaralarım onulmaz

  Göğerdi çevresi karalandı gel

  Pir Sultan Abdal'ım haftada ayda

  Günler gelir geçer bulunmaz fayda

  Gönül Hak arzular canım hayhayda

  Toprağım üstüme kürelendi gel


  5. Ayrılık Derdinin Dermanı Nedir

  Uğrum sıra giden Boz Atlı Hızır

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Şu iki aleme olmuşsun nazır

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Sığanmıştır ağca kolda bilekler

  Hak katında kabul olsun dilekler

  Arş yüzünde secde kılan melekler

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Küseyim de ben yarime küseyim

  Siyah zülfün mah yüzüne asayım

  Kerbela'da yatan İmam Hüseyin

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Hani şu dünyanın toprağı taşı

  Akıttım gözümden kan ile yaşı

  Urum illerimin Hacı Bektaş'ı

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Ak saya giyinmiş incedir beli

  Ben pirimi gördüm tatlıdır dili

  Allah'ın arslanı Hazret-i Ali

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Gıcılar da dağlar başı gıcılar

  Çıkmaz oldu içerimden acılar

  Arafat Dağı'ndan gelen hacılar

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Dünyayı sorarsan bir dipsiz anbar

  Ali'nin yoldaşı Zülfikar Kanber

  Kabe'yi yaptıran Halil Peygamber

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Deryanın yüzünde dönen üç gemi

  Yiyelim içelim sürelim demi

  Geminin sahibi ol Hızır Nebi

  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Pir Sultan Abdal'ım içtim cür'adan

  Okudum ağını bilmem karadan

  Yeri göğü cüml'alemi Yaradan

  Ayrılık derdinin dermanı nedir


  6. Geçti Dost Kervanı

  Şu karşı yaylada göç katar katar

  Bir güzel sevdası gözümde tüter

  Bu ayrılık bize ölümden beter

  Geçti dost kervanı eyleme beni

  Şu benim sevdiğim başta oturur

  Bir güzelin derdi beni bitirir

  Bu ayrılık bize ölüm getirir

  Geçti dost kervanı eyleme beni

  Pir Sultan Abdal'ım kalkın aşalım

  Aşıp yüce dağı engin düşelim

  Çok nimetin yedik helallaşalım

  Geçti dost kervanı eyleme beni


  7. Gönder Bizi Safa İle

  Mihman olmuşum gelmişim

  Hakk'a bağlamışım özüm

  Ev sahibi iki gözüm

  Gönder bizi safa ile

  Gelin örselemen bizi

  Hakk'a ısmarladık sizi

  Ayağın tozuna yüzü

  Sürdür bizi safa ile

  Sürüye katılan koçlar

  O da Hakk'ın emrin işler

  Yiyip içtiğimiz kardaşlar

  Gönder bizi safa ile

  Hey dedeler hey babalar

  Yerde gökte hü diyenler

  Rıza lokmasın yiyenler

  Gönder bizi safa ile

  Gidiyoruz hoşça kalın

  Gahi siz de bize gelin

  Heybemize azık koyun

  Gönder bizi safa ile

  Pir Sultan ere varalım

  Hak divanına duralım

  Yolcu çizmesin giyelim

  Gönder bizi safa ile


  8. Sordum Sarı Çiğdeme

  Sordum sarı çiğdeme

  -Sen nerede kışlarsın

  -Ne sorarsın hey derviş

  Yer altında kışlarım

  Sordum sarı çiğdeme

  -Yer altında ne yersin

  -Ne sorarsın hey derviş

  Kudret lokması yerim

  Sordum sarı çiğdeme

  -Senin benzin ne sarı

  -Ne sorarsın hey derviş

  Hak korkusun çekerim

  Sordum sarı çiğdeme

  -Anan baban var mıdır

  -Ne sorarsın hey derviş

  Anam yer babam yağmur

  Sordum sarı çiğdeme

  Asacığı elinde

  Hak kelamı dilinde

  Çiğdemde dervişlik var

  Pir Sultan'ım erlerle

  Yüzü dolu nurlarla

  Ak sakallı pirlerle

  Çiğdemde dervişlik var


  9. Bir Güzelin Aşığıyım

  Bir güzelin aşığıyım erenler

  Onun için taşa tutar el beni

  Gündüz hayalimde gece düşümde

  Kumdan kuma savuruyor yel beni

  Al gül olsam al gerdana takılsam

  Kemer olsam ince bele sarılsam

  Köle olsam pazarlarda satılsam

  Yarim deyi al sinene sar beni

  Abdal Pir Sultan'ım gamzeler oktur

  Hezaran sinemde yaralar çoktur

  Benim senden özge sevdiğim yoktur

  İnanmazsan git Allah'a sor beni


  10. Yürü Bre Yalan Dünya

  Yürü bre yalan dünya

  Yalan dünya değil misin

  Hasan ile Hüseyin'i

  Alan dünya değil misin

  Ali bindi Düldül ata

  Can dayanmaz bu firkata

  Boz kurt ile kıyamete

  Kalan dünya değil misin

  Tanrı'nın Arslan'ın alıp

  Düldül'ü dağlara salıp

  Yedi kere ıssız kalıp

  Dolan dünya değil misin

  Bak şu kaşa, bak şu göze

  Ciğer kebap oldu köze

  Muhammed'i bir top beze

  Saran dünya değil misin

  Pir Sultan'ım ne yatarsın

  Kurmuş çarhını dönersin

  Ne konarsın ne göçersin

  Duran dünya değil misin


  11. Eğer Dost Irmağın

  Eğer dost ırmağın gözün ararsan

  Serçeşme'den gelir suyun durusu

  Ali Muhammet'tir Muhammet Ali

  İkisi de bir elmanın yarısı

  Ali'm engür ezdi kırklar da içti

  Kırkı da mest oldu kendinden geçti

  Muhabbetin kapısını kim açtı

  Cümlesi de bir ikrarın çerisi

  Ali'm yola gider menzili keser

  Sofi nerde olsa yalanı basar

  Bir kale yaptırmış on iki hisar

  Sor nedendir duvarının örüsü

  Dört kapısı vardır kırk da dükkanı

  Üçyüz altmış altı gevher madeni

  On yedi kişidir alıp satanı

  Cümlesinin sarrafıdır birisi

  O kalenin bedenine kuş konar

  Kanadı üstünde kandiller yanar

  Pir Sultan Abdal'ım secdeye iner

  Aşık oldum gitmez benzim sarısı


  12. Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme

  Bin cefâlar etsen almam üstüme

  Gayet şirin geldi dillerin dostum

  Varıp yad ellere meyil verirsen

  Kış ola bağlana yolların dostum

  İlâhi onmaya yardan ayıran

  Bahçede bülbüller ötüyor uyan

  Kula gölge olsa Allah'a ayan

  Senden ayrılalı gülmedim dostum

  Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler

  Bu şirin canıma nasıl kıymışlar

  İster isem dünya malın vermişler

  Sensiz dünya malın neylerim dostum


  13. Allah Allah Desem Kalksam Yürüsem

  Allah Allah desem, kalksam yürüsem

  Acap şu dağları aşamam mola

  Boz atlı Hızır'ı yoldaş eylesem

  Varıp efendime düşemem mola

  Sevdiğim, bağında güllerin gonca

  Usuldur boyların, bellerin ince

  Adı güzel imamların önünce

  Kerbelâ'da şehit düşemem mola

  Sakın hey sevdiğim, nâsiden sakın

  Erenler geri almaz attığı okun

  Irak yerlerini sen eyle yakın

  İki atlayıp bir dem düşemem mola

  Ben güzel pîrîme verdiğim ikrar

  Doluda, kırçından, borandan saklar

  İhlâs âşık olan ikrarın bekler

  İkrarın bendini çesemem mola

  PIR SULTAN ABDAL'ım, dost çiresine

  Arzumanım kaldı Şah cilvesine

  Altmış ile yetmiş üçün arasına

  Özümü irfana koşamam mola


  14. Hele Bir Yol Sefa Geldin Desene

  Böle midir sizin ilin töresi

  Hele bir yol safa geldin, desene

  Geçer bu güzellik sana da kalmaz

  Hele bir yol safa geldin, desene

  Öl dediğin yerde ölürüm , derdin

  Kal dediğin yerde kalırım, derdin

  Her derdine derman olurum, derdin

  Hele bir yol safa geldin, desene

  Sarardı gül benzim ayvaya döndü

  Hakk'ı söyledikçe müşkülüm kandı

  Ayrılık ateşi sinemi deldi

  Hele bir yol safa geldin, desene

  Yatarım Muhammed, kalkarım Ali

  Gittiğimiz on'ki İmam yolu

  Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli

  Hele bir yol safa geldin, desene

  Kırmızı güller solmaz mı sandın

  Pir Sultan Abdal'ı gelmez mi sandın

  Bir safa geldin de demez mi sandın

  Hele bir yol safa geldin, desene


  15. Ötme Bülbül Ötme

  Ötme bülbül ötme şen değil bağım

  Dost senin derdinden ben yana yana

  Tükendi fitilim eridi yağım

  Dost senin derdinden ben yana yana

  Deryadan bölünmüş sellere döndüm

  Ateşi kararmış küllere döndüm

  Vakitsiz açılmış güllere döndüm

  Dost senin derdinden ben yana yana

  Haber in duyarsın peyikler ile

  Yaramı sarsınlar şehidler ile

  Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile

  Dost senin derdinden ben yana yana

  Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim

  Yemeden içmeden sudan kesildim

  Zülfün kemendine kondum asıldım

  Dost senin derdinden ben yana yana


  Haber Ekliyen : Kervanlar[ Haberi Ekleyen] (Kervanlar) | 03.11.2021 22:05:22 | Okunma : 250 ]

  google-news 


 • Site: 0,09 Yuklendi.