Facebook'ta erotik tuzak

Facebook'ta erotik tuzak

Facebook'ta erotik ?ov" ba?l?kl? maillere ve ayn? isimli video dosyas?na kananlar?n ba?? çok büyük derde giriyor

Facebook'ta "erotik ?ov" vaadiyle kullan?c?lar?n gelen kutusuna gelen video'yu görüntülemek isteyen kullan?c?lar, asl?nda fark?nda olmadan bilgisayar?na virüs bula?t?r?yor.

 400 bini a?k?n üyesiyle dünyan?n en büyük web sitelerinden biri olan Facebook, hacker'lar?n da ilgisini çekiyor. Facebook'ta dola?an "worm" türü virüs,  erkek kullan?c?lar? zay?f noktas?ndan yakal?yor. Erotik kamera ?ovu vaadiyle kullan?c?lar?n ekran?na gelen bu mesaj aç?ld???nda ise pencerede herhangi bir  video  oynat?lm?yor ve "video gösterilemiyor" ?eklinde bir hata mesaj?yla kar??la??l?yor. 

Video'nun düzgün bir ?ekilde görüntülenebilmesi için ise bir program?n kurulmas? gerekti?i kullan?c?lara hat?rlat?l?yor. Kullan?c?lar ise bu program? kurdu?unda Koobface worm'unu bilgisayar?na bula?t?rm?? oluyor.

 Worm'un kendini gizlemek için ise oldukça ak?ll?ca bir takti?i var. Kullan?c? yönlendirildi?i siteye bir kez girebiliyor;  ikinci  kez girdi?inde ise "Hata 404 (sayfa bulunamad?)" hatas?yla kar??la??yor.

Bu sebeple kullan?c?lar?n Facebook'ta güvenilir olmayan kaynaklardan gelen mesajlar? açmamalar? ve herhangi bir program? bilgisayarlar?na indirmemeleri gerekiyor.


Bilim Teknoloji Editörü : Kervanlar
Bilim Teknoloji 
Editör : Kervanlar

[ 2010-04-19T18:46:33 ][ Okunma : 934 ]google-newste takip edin