ATATÜRKÜN YAZDIGI SIIR BEŞİKE HÂDİSESİ

ATATÜRKÜN YAZDIGI SIIR BEŞİKE HÂDİSESİ
 • Çikiyor gönüllere istimdadi
 • Sâmiamda vatanin feryâdi
 • Çikiyor gönüllere istimdadi
 • Yarali bir ananin evlâdi
 • Etmesin mi anaya imdadi?
 • Rumeli can veriyor yok mu ilaç.
 • Edelim sihhatini istimzaç;
 • Etmeyelim kimseyi izaç?
 • Zirhlilar her yeri tehidt ediyor,
 • Makedonya bunu tes'it ediyor.
 • İnkirazi bize teyit ediyor.
 • Yemenin purişi malumu cihan
 • Ne için eyledi millet isyân?
 • Zulme ister mi bu yoldan burhan
 • Turuşkalar bile aldi meydan
 • Hani kânun-u adaâlet nerede?
 • Mülk-ü millette himâye saadet nerede?
 • Haricen mülk-ü himaye nerede?
 • Bizde evvelki şecaat nerede?
 • Gelse Ertugrul şöhret-i pervas
 • Eder elbette tahayyür ibraz
 • Vatanin feyzine kâdir olamaz
 • Yeniden fethine verseydi cevâz...
 • Yildirim görse şu ahvâlimizi
 • Ateş kahri yakar hâlimizi,
 • Af eder mi bizim efâlimizi,
 • Mahveder cumle-i emsâlimizi,
 • Ey büyük Fâtih'i İstanbul'un...
 • Bu revş olmadi mi makbulün
 • Sây ile toplanilan mahsulün
 • Berhava oldu fakat meçhulün...
 • Yazik oldu Vatana âh yazik...
 • Her agizdan çikiyor: Eyvâh yazik!..
 • Acisin bizlere, âh yazik!

 • MUSTAFA KEMAL
 • Sinop 25 Kânunu Evvel 321 (1905)


Güncel Haberler Editörü : Kervanlar
Güncel Haberler 
Editör : Kervanlar

[ 2019-10-29T21:18:00 ][ Okunma : 1999 ]google-newste takip edin