10 bine 14 yasinda kiz

10 bine 14 yasinda kiz

10 bin lira ba?l?k paras? verilerek ailesinden sat?n al?nan 14 ya??ndaki genç k?z "mecbur kald?m" dedi.
Van'dan 10 bin lira ba?l?k paras? kar??l??? ailesinden al?nan 14 ya??ndaki D.B., Çorum'da Sefa K. (26) ile evlendirilmek istendi.

D.B. ile bir ay nikâhs?z birlikte ya?ayan Sefa K. ve babas? Kemal K. (47), tutukland?. Bakire oldu?u tespit edilen D.B. ise devlet korumas?na al?nd?.

?ddiaya göre, Çorum'un Türkler köyünde ya?ayan Kemal K., duyma ve konu?ma sorunlar? ya?ayan o?lu Sefa K.'y? evlendirmek için arac?lar vas?tas?yla Van Çald?ran'dan 10 bin TL kar??l???nda D.B.'yi ailesinden al?p Çorum'a getirtti.

?ikayet üzerine, Sefa K. ve babas? Kemal K. gözalt?na al?nd?. Genç k?z, ifadesinde "Babama 10 bin TL verilmi? ve benim Sefa ile evlenmem istendi. Ben de mecburen kabul ettim. Sefa ile 1 ayd?r birlikteyiz" dedi.

Kemal K. ise, "O?lum k?zla Çorum'da bir yerde tan??m??lar. K?z o?luma 17 ya??nda oldu?unu söylemi?. Nüfus cüzdan?n? ald???m?zda k?z?n ya??n?n 14 oldu?unu ö?renince ?oke olduk. O nedenle resmi nikah k?yamad?k. Biz 17 ya??nda biliyorduk" diye konu?tu.


Bilim Teknoloji Editörü : Kervanlar
Bilim Teknoloji 
Editör : Kervanlar

[ 2009-09-27T12:25:10 ][ Okunma : 1030 ]google-newste takip edin