Almanya'da bir Türk anne biri 3 ayl?k, di?eri 4 ya??nda olan iki çocu?uyla birlikte 4. kattan atlad?... Almanya'da gurbetçi bir ailede tüyler ürperten bir dram ya?and?... Bir Türk anne lohusal?k sendromu yüzünden çocuklar?yla beraber intihar etti.

K?r?ehirli Züleyha Temel, e?i i?e gitmik üzere evden ç?kt?ktan sonra saat 08.30'da çocuklar?yla beraber balkona ç?kt?.

Be? katl? binan?n dördüncü kat?nda oturan Temel’in önce 4 ya??ndaki Muzaffer’i balkondan att???, ard?ndan da 3 ayl?k Esma Nur ile kendisinin atlad??? san?l?yor.

ESMA NUR ORACIKTA ÖLDÜ

Apartman?n bahçesine dü?en Esma Nur olay yerinde öldü. ?lkyard?m ekibi olay yerine geldi?inde Züleyha Temel henüz hayattayd?. Hastaneye kald?r?lan genç kad?n kurtar?lamad?.

O?LU MUZAFFER AMEL?YATA ALINDI

Sa?l?k durumu kritik olan Muzaffer ise ameliyat edildi. Pforzheim Polisi soru?turman?n sürdü?ünü söyledi.

Annenin lo?usal?k sendromu yüzünden intihar etmi? olabilece?i ifade ediliyor.


TV Haberleri Editörü : Kervanlar
TV Haberleri 
Editör : Kervanlar

[ 2009-08-27T21:41:36 ][ Okunma : 1311 ]google-newste takip edin